Vägledning via korten

Orakelkort – vägledning via mejl

Det är något magiskt med svaren som kommer från korten. De har en förmåga att spegla oss på de mest oväntade och ofta träffsäkra sätt. Min upplevelse är att korten förmår tydliggöra vår inre röst; den röst som vill guida oss mot vår högsta bästa väg genom livet.

Jag tonar in på din förfrågan och väljer därefter en kortlek. Mitt svar baseras på den tolkning jag får till mig när jag drar korten. Ofta ställer jag nya frågor tillbaka till dig att fundera vidare över. Korten banar väg för dig att föra en fördjupad dialog med ditt inre. Kom ihåg att du redan bär alla svar på vad du behöver inom dig.

Såhär går det till:

Mejla till asa@holistiskkraft.se med följande specificeringar:

  • ”Jag vill ställa en specifik fråga: ____________” eller ” Jag vill ta emot guidningen som den kommer”
  • Du väljer en av följande tre läggningar:

– Nuläge och nästa steg – 200 kr

Två kort. Ett som syftar till att tydliggöra någon aspekt av din nuvarande situation som är viktig att lyfta fram. Det andra kortet guidar dig vidare mot ditt nästa steg i livet.

– Dåtid, nutid, framtid – 300 kr

Tre kort som ger klarhet och vägledning kring hur dessa tre synvinklar påverkar dig eller din frågeställning just nu.

– Medicinhjulet – 500 kr

 Fem kort. Ett för din huvudfråga eller det du ska uppmärksamma just nu. Följande kort berör den andliga, känslomässiga, fysiska och utåtagerande aspekten av det första kortet.  

  • Betalning sker via swish eller faktura